Två kollegor har ett möte.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett av chefens viktigaste verktyg för att styra och utveckla verksamheten samt för att leda medarbetaren mot de uppsatta målen vad avser företagets affärsidé och övergripande mål.

Fakta

  • Det ska löpa en röd tråd mellan företagets övergripande mål och medarbetarnas mål.

  • Utgå från en samtalsmall som medarbetaren i förväg tagit del av.

  • Låt gärna medarbetaren summera samtalet för att säkerställa att ni uppfattat likadant.

  • Medarbetarsamtalen bör resultera i en handlingsplan, som båda har tillgång till och som ska följas upp.