Kvinna svarar på fråga i gruppdiskussion.

Kompetensutveckling

Den tekniska utvecklingen, nya arbetsmetoder, förändrad lagstiftning och ökad globalisering ställer krav på nya och förändrade kompetenser hos medarbetare. Syftet med att kompetensutveckla sina medarbetare är inte bara att inhämta ny kunskap till organisationen, utan även att utmana medarbetarna i nya tankegångar, få dem att utvecklas och få dem att stanna kvar.

Fakta

  • Vid en kompetensinventering upprättar arbetsgivaren och medarbetaren en personlig kompetensprofil och jämför den med befattningens nuvarande och framtida kompetensbehov.

  • Både utbildning och daglig kompetensöverföring medarbetarna emellan är viktiga inslag i medarbetarnas kompetensutveckling.

  • Jobbrotation, mentorprogram och tidsbegränsade specialuppdrag är exempel på kompetensutveckling inom den egna organisationen.