Utveckla och behålla personalen

Ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning är avgörande för organisationens överlevnad och konkurrenskraft. Samtidigt blir det allt svårare att behålla personal; arbetskraften är allt mer lättrörlig och medarbetare förväntar sig ständig utveckling i arbetet. Här får du som chef viktig information om hur du kan utveckla och behålla dina medarbetare och hur medarbetarnas utveckling stöttar affärsstrategin.