Frånvaro på grund av förkylning

Fråga: Vår medarbetare Karl har drabbats av en lindring förkylning. Han har valt att stanna hemma, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hur hanterar vi frånvaron?

 

Svar: Bra fråga! Hur den här situationen ska hanteras är fortfarande något oklar. Är Karls arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom gäller reglerna i sjuklönelagen. I sådana fall inleds en sjuklöneperiod.

Om förkylningen inte påverkar arbetsförmågan kan ni som arbetsgivare, tillsammans med Karl, komma överens om hemarbete. Karl har då arbetsskyldighet, fast utgår från sitt hem. Lön betalas ut som vanligt.

Om arbetsuppgifterna inte går att utföra från hemmet – och ni bedömer att Karl inte ska vara på arbetsplatsen – bör lön utbetalas.

Läs mer om sjukfrånvaro och rehabilitering