Förkyld kvinna pratar i mobil.

Sjukfrånvaro

För att ha rätt till sjuklön måste vissa kriterier vara uppfyllda, t ex att läkarintyg visas fr o m dag 8. Från dag 15 ska sjukfrånvaron anmälas till Försäkringskassan. Som arbetsgivaren betalar ni sjuklön dag 1 - 14 i sjuklöneperioden.

Fakta

  • Arbetsgivaren betalar sjuklön dag 1 – 14.

  • Från sjuklönen ska ett karensavdrag dras.

  • Läkarintyg ska visas fr o m den åttonde kalenderdagen.

  • Arbetsgivaren ska anmäla sjukfrånvaron till Försäkringskassan fr o m dag 15.

  • Viktigt med tidiga insatser i samband med anställdas frånvaro.

Vanliga frågor och svar

question_answer Har en nyanställd rätt till sjuklön?

question_answer Hur håller vi kontakten under sjukfrånvaron?

question_answer Hur ska sjukskrivning på deltid förläggas?

question_answer Läkarintyg vid återinsjuknande?

question_answer Semester vid deltidssjukskrivning?