Förkyld kvinna pratar i mobil.

Sjukfrånvaro

För att ha rätt till sjuklön måste vissa kriterier vara uppfyllda, t ex att läkarintyg visas fr o m dag 8. Från dag 15 ska sjukfrånvaron anmälas till Försäkringskassan. Som arbetsgivaren betalar ni sjuklön dag 1 - 14 i sjuklöneperioden.

Fakta

  • Arbetsgivaren betalar sjuklön dag 1 – 14.

  • Från sjuklönen ska ett karensavdrag dras.

  • Läkarintyg ska visas fr o m den åttonde kalenderdagen.

  • Arbetsgivaren ska anmäla sjukfrånvaron till Försäkringskassan fr o m dag 15.

  • Viktigt med tidiga insatser i samband med anställdas frånvaro.

Artiklar

Velg visning
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Arbetsskada

Med arbetsskada avses en sjukdom eller skada som beror på ett olycksfall eller på någon annan skadlig inverkan i arbetet.
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Hur gör man för att avsluta en sjukskrivning?

En sjukskrivning avslutas oftast genom att den anställde får tillbaka sin arbetsförmåga och återgår till sin ordinarie tjänst. I vissa fall är detta inte möjligt utan personen återgår till ett annat arbete hos arbetsgivaren eller att anställningen avslutas.
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Deltidssjukskrivning

En anställd kan vara sjukskriven på heltid eller deltid beroende på vilken arbetsoförmåga den anställde har. Det här gäller både under sjuklöneperioden och vid längre sjukskrivning.
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Företagshälsovård

En företagshälsovård kan vara ett stöd för arbetsgivaren i många frågor som rör arbetsmiljö, rehabilitering, livsstilsfrågor och mer på en arbetsplats.
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Hur beräknas karensavdraget?

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Läkarintyg

För att ha rätt till sjuklön krävs ibland ett läkarintyg från den anställde.
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Läkarintyg från första sjukdagen?

Om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren själv besluta om att en anställd ska visa läkarintyg tidigare än den åttonde kalenderdagen
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Vanliga frågor och svar om karensavdraget

Den 1 januari 2019 trädde nya regler om karensavdrag i kraft. Samtidigt upphörde reglerna om karensdagen. Det nya karensavdraget ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.
Sjukfrånvaro och rehabilitering

När en anställd är sjuk kan i vissa fall en omplacering bli aktuell som en rehabiliteringsåtgärd. En omplacering kan vara antingen tidsbegränsad eller varaktig.

När en anställd är sjuk kan i vissa fall en omplacering bli aktuell som en rehabiliteringsåtgärd. En omplacering kan vara antingen tidsbegränsad eller varaktig.
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Vad krävs för att få sjuklön?

Alla anställda har rätt till sjuklön men vissa förutsättningar måste vara uppfyllda.

Vanliga frågor och svar

question_answer Ersättning vid vab

question_answer Har en nyanställd rätt till sjuklön?

question_answer Hur håller vi kontakten under sjukfrånvaron?

question_answer Hur ska sjukskrivning på deltid förläggas?

question_answer Läkarbesök på arbetstid?

question_answer Läkarintyg vid återinsjuknande?

question_answer Semester vid deltidssjukskrivning?

Mallar