Man ont i ryggen vid skrivbord.

Rehabilitering

Arbetsgivaren ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering. Vilka åtgärder som kan bli aktuella måste bedömas i varje enskilt fall. Faktorer som arbetsplatsens storlek och resurser samt den anställdes förutsättningar påverkar valet av åtgärder.

Fakta

  • Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön, vilket även innebär ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering.

  • En rehabiliteringsplan ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden.

  • Säkerställ att rehabiliteringsåtgärder kommer igång och efterföljs.

  • Viktigt att ha tydliga och förankrade rutiner och policys.

Vanliga frågor och svar

question_answer Fullgjort rehabiliteringsansvar?

question_answer Rätt att dokumentera rehabiliteringssamtal?

question_answer Rehabiliteringsplan vid korttidssjukfrånvaro?

question_answer Måste man vara ansluten till en företagshälsovård?

question_answer Vad händer om man inte tar fram en rehabiliteringsplan?

question_answer Vad ska arbetsgivaren göra med en rehabiliteringsplan?