Sjukfrånvaro och rehabilitering

Som ledare har du ett stort ansvar i samband med anställdas sjukfrånvaro. Det handlar bland annat om att fånga upp tidiga signaler på ohälsa, ta fram en rehabplan, betala sjuklön och ansvara för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.