Man går ute i naturen med ryggsäck.

Tjänstledighet

En anställd kan ansöka om tjänstledighet av flera olika anledningar. Som chef är det viktigt att säkerställa att den anställda gör en skriftlig ansökan för att säkerställa både ledighetens omfattning och tidsperiod. En tjänstledighet kan vara både på deltid och heltid.

Fakta

  • Om du har en anställd som ansöker om tjänstledighet är det viktigt att ni avtalar om villkoren som gäller skriftligen. Både hur länge ledigheten ska pågå, i vilken om fattning och vad som gäller om den anställda vill avbryta sin ledighet.

  • Förutsatt att ni inte kommer överens om något annat går det inte att avbryta ledigheten innan den anställda är tänkt att återgå i tjänst. Den anställda har kvar sin anställningstrygghet under tjänstledigheten.

  • Du bör informera den anställda om vad som gäller praktiskt kring ledigheten, till exempel när löneavdraget för tjänstledigheten görs, att det påverkar den anställdas semesterintjänande och vad som händer om den anställda blir sjuk.