Hängmatta.

Semester

Som arbetsgivaren är det ditt ansvar att säkerställa att de anställda tar ut sin lagstadgade semester. De anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande semester.

Fakta

  • Alla anställda har rätt till 25 dagars ledighet i form av semester, om de anställda in tjänat in rätten till betald semester har de rätt till obetalda semesterdagar.

  • Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att alla anställda som har betalda semesterdagar plockar ut 20 av dem varje år. Som chef bör du planera semesterledigheten i god tid och agera om du har anställda som inte planerat att ta sina lagstadgade 20 dagar. Dagar utöver de 20 får den anställda spara i fem år.

  • Semester är till för vila och rekreation och får inte betalas ut i pengar. De ska tas ut i ledighet!

  • Arbetsgivaren får aldrig beordra anställda att ta obetald ledighet.

Planera sommarens semester

1) Börja med översyn

Hur ser företagets verksamhet ut? Kommer hela företaget eller någon avdelning att ha semesterstängt? Ska semesterledigheten förhandlas med fackliga organisationer? Vill man stänga företaget någon period under resten av året, exempelvis under julen? Det ska förhandlas redan nu.

2) Fastställ antal semesterdagar

Ta fram en sammanställning över hur många betalda semesterdagar de anställda har. Finns det nyanställda som inte har betalda semesterdagar att ta ut? Ska dessa erbjudas förskottssemester? Finns det några särskilda önskemål som måste beaktas?

3) Inhämta önskemål

När önskar de anställda själva att få sin semesterledighet? Här kan man också fråga om någon planerar att vara föräldraledig.

4) Sammanställ semesterschemat

Även om de anställdas önskemål ska försöka tillgodoses så gott det går är det till sist arbetsgivaren som beslutar om huvudsemesterns förläggning. Om kollektivavtal finns sker det först efter förhandling med facket. Föräldrar som planerar att vara föräldralediga på heltid under sommarmånaderna har normalt rätt till det. En förutsättning är att de har ansökt om ledigheten två månader i förväg.

NAV

5) Informera personalen

Normalt ska personalen få reda på förläggningen av semesterveckorna två månader i förväg.

NAV

6) Visa semesterschemat för alla

För att snabbt kunna se vilka som arbetar respektive är lediga är det bra att alla har tillgång till semesterschemat. Det kan sättas upp på en anslagstavla, finnas på företagets intranät eller finnas i personalhandboken.

Vanliga frågor och svar om semester

question_answer Förläggning av huvudsemestern?

question_answer Har den anställde rätt till semester under uppsägningstiden?

question_answer Kan arbetsgivaren tvinga en anställd att ta obetald semester eller förskottssemester?

question_answer Löneavdrag för obetald semester?

question_answer Neka semesterledighet vid kort anställning?

question_answer Har nyanställda rätt till semester?

question_answer Semester vid deltidssjukskrivning?

question_answer Vård av barn under semestern?

question_answer Högre semesterlön för 30 dagars semester?

Mallar