Personer på fest.

Permission

Permission är ledighet med bibehållen lön. Möjligheten till permissionsledighet är inte reglerad i lag utan enbart i kollektivavtal eller enskilda avtal. Anledningar som kan ge rätt till permission t ex sjukdom för nära anhörig, eget bröllop, begravning, egen 50-årsdag.

Fakta

  • Du måste känna till vad som står i ert kollektivavtal alternativt i er personalhandbok för att veta vilka anledningar som ger rätt till permission i er verksamhet. Det är arbetsgivaren som beviljar permissionen.

  • Ansökan om permission ska ske i så god tid som möjligt. Hur lång permissionsledighet den anställda har rätt till beror helt på reglerna i er verksamhet/ ert kollektivavtal.

  • Det går inte att ta permission samtidigt som annan ledighet, t.ex under semester.