Om en anställd blir gravid – allmänt

För kvinnor som blir gravida gäller särskilda arbetsmiljöregler. Det finns dessutom en rätt att vara ledig även innan barnet är fött.

För kvinnor som blir gravida gäller särskilda arbetsmiljöregler. Det finns dessutom en rätt att vara ledig även innan barnet är fött.

Vi redogör här kortfattat både för de arbetsmiljöregler som gäller, rätten till ledighet och förbudet att missgynna eller diskriminera gravida kvinnor.

Särskilda arbetsmiljöregler för gravida

Alla arbetsgivare måste undersöka eventuella risker för ohälsa som kan finnas i arbetsmiljön för gravida kvinnor. En föreskrift från Arbetsmiljöverket tar upp de särskilda risker som kan finnas för gravida och ammande arbetstagare.

I vissa situationer måste kanske arbetet anpassas och ibland måste arbetsgivaren undersöka om det finns möjlighet att omplacera kvinnan. Vissa arbetsuppgifter är dessutom helt förbjudna för gravida arbetstagare. Läs mer om de särskilda arbetsmiljöreglerna för gravida på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Sjukfrånvaro under graviditeten

Om en gravid kvinna blir sjuk under graviditeten hanteras den sjukfrånvaron på samma sätt som all annan sjukfrånvaro. Arbetsgivaren betalar sjuklön för den tid som kvinnan skulle arbetat under de första fjorton dagarna, förutom för den första sjukdagen. Läkarintyg ska visas från och med den åttonde dagen i sjukskrivningsperioden för att ge rätt till sjuklön.

En graviditet anses inte vara en sjukdom i sig men om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel kan Försäkringskassan bevilja sjukpenning från och med dag 15 oavsett om sjukdomen beror på graviditeten eller inte.

Graviditetspenning om kvinnan inte kan arbeta

Den anställda kan ha rätt till graviditetspenning under hela eller en del av arbetstiden. Det är en ersättning som Försäkringskassan kan betala ut till den som inte kan arbeta under graviditeten. Det kan till exempel bero på att arbetet är fysiskt krävande och arbetsgivaren inte kan erbjuda lättare arbetsuppgifter eller en omplacering. Graviditetspenning kan också utbetalas till den som har risker i arbetsmiljön.

Försäkringskassan beslutar om graviditetspenning efter ansökan från den anställde. Arbetsgivaren ska också lämna ett utlåtande om eventuellt fysiskt ansträngande arbetsuppgifter, avstängning från arbetet och om det finns någon omplaceringsmöjlighet på arbetsplatsen.

Här kan du läsa mer om graviditetspenning från Försäkringskassan.

Rätt till ledighet innan förlossningen

Det finns en möjlighet för den gravida kvinnan att ta ut föräldrapenning redan innan barnet är fött. Den rätten gäller från och med 60 dagar innan planerad förlossning och ger då kvinnan rätt att vara ledig från arbetsgivaren. Föräldrapenning kan tas ut som hel, halv, en fjärdedels, eller en åttondels ersättning. Det innebär att ledighet kan tas ut som motsvarar ersättningen från Försäkringskassan.

Även utan uttag av föräldrapenning har alla kvinnor rätt att vara lediga från arbetet sju veckor innan och sju veckor efter planerad förlossning.

Gravida får inte missgynnas eller diskrimineras

Enligt föräldraledighetslagen är det förbjudet att missgynna någon på grund av en planerad föräldraledighet. Det skulle kunna vara fallet om en gravid kvinna behandlas sämre än någon annan anställd när det gäller möjligheten att till exempel gå en kurs eller få en lönehöjning. Men det kan också gälla att överhuvudtaget få en anställning. Det är inte heller tillåtet att diskriminera någon av skäl som har samband med kön, och dit hör graviditet.

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig