Förläggning av föräldraledighet

Anställda avgör i princip själv hur föräldraledigheten ska förläggas, men det måste göras i samråd med arbetsgivaren.

När hel föräldrapenning betalas ut har den anställde rätt att vara helt ledig från sitt arbete. Föräldern avgör i princip själv hur ledigheten ska förläggas. När ledigheten planeras ska dock arbetstagaren alltid göra detta i samråd med sin arbetsgivare. 

En förälder har rätt att vara helt ledig från sitt arbete i 18 månader, räknat från barnets födelse. Detta gäller oavsett om föräldrapenning betalas ut eller inte. Därefter är rätten till föräldraledighet beroende av att föräldrapenning tas ut i motsvarande grad. På detta sätt kan föräldraledigheten pågå under lång tid, d v s längre än 18 månader. 

Förläggning av ledighet på deltid

Ledighet på deltid ska i första hand förläggas till arbetsdagens början eller slut. Ledigheten kan även förläggas till vissa dagar i veckan eller spridas ut över alla arbetsdagar. 

Förläggningen av ledighet ska planeras i samråd med arbetsgivaren. Förälderns önskemål väger dock som regel tyngst. Anledningen är att orsaken till ledigheten är samvaron med barnet och det är föräldrarna som bäst avgör hur den ska planeras. 

Om arbetstagarens önskemål om ledighetens förläggning däremot innebär stora påfrestningar i verksamheten bestämmer dock arbetsgivaren hur ledigheten ska förläggas. Den anställdes eventuella lokala fackliga organisation måste då meddelas senast två veckor före ledighetens början. 

En av faktorerna som spelar in när det gäller bedömningen av vad som utgör påtaglig störning är arbetsplatsens storlek. Arbetsgivaren måste vid en eventuell tvist kunna visa att arbetstagarens önskemål om föräldraledighet skulle ha medfört en påtaglig störning i verksamheten. Fram till dess att frågan har avgjorts i domstol gäller dock arbetsgivarens beslut. 

Det är sällan tvister om föräldraledighet når Arbetsdomstolen. Ett fall beträffande föräldraledighet på deltid har prövats. Domen visar att en arbetsgivare måste ha starka skäl för att neka en förälder rätten att vara föräldraledig på deltid (AD nr 92/2005).

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig