Kvinna håller i barnfötter

Föräldraledighet

En förälder har rätt att vara ledig från arbetet av flera anledningar. För arbetsgivaren innebär reglerna en skyldighet att bevilja och planera för ledigheten. Här förklarar vi allt du behöver veta om föräldraledighet.

Fakta

  • Dina medarbetare ska göra sin föräldraledighetsansökan två månader innan de tänkt vara lediga, en anställd har rätt att ansöka om föräldraledighet tre perioder per år. Ansökan ska vara skriftlig. Den anställda har rätt att avbryta sin föräldraledighet.

  • En föräldraledighet kan vara både på heltid och deltid. Vilken rätt den anställda har att vara ledig med olika omfattning beror på vilken typ av föräldraledighet ansökan gäller.

  • När en anställd är hemma för vård av barn ska det anmälas enligt rutinerna i er verksamhet. Du får inte begära in läkarintyg för det sjuka barnet.

Vanliga frågor och svar

question_answer Antal perioder med föräldraledighet?

question_answer Byta föräldraledighet mot vab?

question_answer Fråga en sökande om graviditet?

question_answer Har en förälder rätt att gå ner i tid?

question_answer Hur länge är föräldrapenning semesterlönegrundande?

question_answer Rätt till föräldraledighet på halvtid?

question_answer Rätt till föräldraledighet?

question_answer VAB för barn över 12 år?