Kvinna håller i barnfötter

Föräldraledighet

En förälder har rätt att vara ledig från arbetet av flera anledningar. För arbetsgivaren innebär reglerna en skyldighet att bevilja och planera för ledigheten. Här förklarar vi allt du behöver veta om föräldraledighet.

Fakta

  • Dina medarbetare ska göra sin föräldraledighetsansökan två månader innan de tänkt vara lediga, en anställd har rätt att ansöka om föräldraledighet tre perioder per år. Ansökan ska vara skriftlig. Den anställda har rätt att avbryta sin föräldraledighet.

  • En föräldraledighet kan vara både på heltid och deltid. Vilken rätt den anställda har att vara ledig med olika omfattning beror på vilken typ av föräldraledighet ansökan gäller.

  • När en anställd är hemma för vård av barn ska det anmälas enligt rutinerna i er verksamhet. Du får inte begära in läkarintyg för det sjuka barnet.

Artiklar

Velg visning
Semester och ledigheter

Anmälan och återgång vid föräldraledighet

Anställda måste lämna besked om sin föräldraledighet senast två månader före ledighetens början.
Semester och ledigheter

Skydd mot uppsägning för föräldralediga

Föräldraledig personal kan sägas upp på grund av arbetsbrist, men uppsägningen börjar löpa först när den anställde återvänder.
Semester och ledigheter

Anställda med barn - diskriminering?

Arbetsgivare ska underlätta för anställda att förena föräldraskap och arbete
Semester och ledigheter

Förläggning av föräldraledighet

Anställda avgör i princip själv hur föräldraledigheten ska förläggas, men det måste göras i samråd med arbetsgivaren.
Semester och ledigheter

Det finns ingen lag som reglerar hur löneberäkningar ska göras. Av vissa kollektivavtal framgår däremot hur avdrag ska beräknas i olika situationer

Det finns ingen lag som reglerar hur löneberäkningar ska göras. Av vissa kollektivavtal framgår däremot hur avdrag ska beräknas i olika situationer
Semester och ledigheter

Anställda vill ofta vara lediga i samband med jul- och nyårshelgen. Det är viktigt att arbetsgivaren har tydliga regler för hur de anställda kan få ledigt samt vilka möjligheter som finns att avbryta beviljade ledigheter.

Anställda vill ofta vara lediga i samband med jul- och nyårshelgen. Det är viktigt att arbetsgivaren har tydliga regler för hur de anställda kan få ledigt samt vilka möjligheter som finns att avbryta beviljade ledigheter.
Semester och ledigheter

Föräldraledighet på heltid

En förälder har rätt att vara ledig på heltid för att vårda sitt barn, med eller utan föräldrapenning.
Semester och ledigheter

Föräldraledighet på deltid

En förälder har rätt att förkorta sin arbetstid med upp till 25% av den normala arbetstiden på arbetsplatsen.
Semester och ledigheter

Mammaledighet

En kvinnlig arbetstagare har rätt att vara helt ledig i samband med sitt barns födelse.
Semester och ledigheter

För kvinnor som blir gravida gäller särskilda arbetsmiljöregler. Det finns dessutom en rätt att vara ledig även innan barnet är fött.

För kvinnor som blir gravida gäller särskilda arbetsmiljöregler. Det finns dessutom en rätt att vara ledig även innan barnet är fött.

Vanliga frågor och svar

question_answer Antal perioder med föräldraledighet?

question_answer Byta föräldraledighet mot vab?

question_answer Fråga en sökande om graviditet?

question_answer Har en förälder rätt att gå ner i tid?

question_answer Hur länge är föräldrapenning semesterlönegrundande?

question_answer Löneförhöjning till föräldralediga?

question_answer Rätt till föräldraledighet på halvtid?

question_answer Rätt till föräldraledighet?

question_answer Sjuk under föräldraledighet?

question_answer VAB för barn över 12 år?