En ledare motiverar sin arbetsgrupp.

Ledarskap

Att kunna tillämpa ett gott ledarskap är den viktigaste kompetensen för att bli framgångsrik som chef. En ledarstil som främjar autonomi, har låg grad av detaljstyrning samt en god arbetsmiljö främjar den inre motivationen hos medarbetarna.  

Fakta

  • Ledarskap är det sätt som chefen väljer att utöva sitt chefskap på.

  • För att lyckas som ledare är det viktigt att kunna motivera, skapa engagemang och att ha en god kommunikativ förmåga.

Artiklar

Velg visning
Rollen som ledare

Hur ska man leda olika generationer?

Majoriteten av alla individer i en generation tänker på liknande sätt – det finns ett kollektivt minne som formar dem. Vad ska man då som ledare tänka på i mötet med dessa olika generationer?
Rollen som ledare

Hur blir man en bra chef och ledare?

Att vara chef är en formell position och funktion i en organisation.Ledarskap är det sätt som chefen väljer att utöva sitt chefskap på.
Rollen som ledare

Vad är coachande ledarstil?

Coachning är en metod som många chefer använder sig av vid problemlösning och som ger medarbetarna hjälp till självhjälp. Att som chef coacha någon innebär att använda den här typen av frågor istället för att säga exakt hur personen ska hantera ett visst problem eller uppgift.
Rollen som ledare

Debatt eller konflikt när ska man medla som chef?

Som chef jobbar du ofta på för fullt med strategier, visioner och mål. Du försöker kanske utveckla arbetsgruppen till ett superteam. Så plötsligt hör du några hårda ord eller känner ett förändrat stämningsläge.Den stora frågan är när man som chef ska ta tag i det.
Rollen som ledare

Feedback - vad är det och hur gör man?

Feedback är inte bara ris och ros; feedback handlar om att återspegla det du ser hos andra.
Rollen som ledare

Från medarbetare till ledare?

Att leda betyder bland annat att få jobbet gjort genom andra istället för att göra allting själv. Detta kan vara utmanande för dig som går från medarbetare till ledare och därmed vet precis hur något görs på bästa och snabbaste sätt. Men om du ska lyckas i denna förändring så är det viktigt att inte hamna i fällan.
Rollen som ledare

Hur utvecklas som ledare?

Ledarutveckling handlar om att optimera ledarskapet i en organisation. Oftast sker det på individnivå men det kan också ha sin utgångspunkt i en grupp av ledare
Rollen som ledare

Ledningsgruppens ordförande

En ledningsgrupps ordförande besitter en särskild maktposition i varje företag och organisation. De befinner sig ständigt i rampljuset, oavsett om de vill eller inte.
Rollen som ledare

Ledningsgruppen - sammansättning och uppdrag

I ledningsgruppen samlas den kunskap och erfarenhet som behövs för att leda hela verksamheten. Som medlem i en ledningsgrupp har man i regel två uppdrag; helheten och sin egen del.
Rollen som ledare

Hur skapa medarbetarengagemang?

Medarbetarengagemang är ett mått på företagens hälsa och en viktig faktor för framtida utveckling och medarbetarnas stöd för förändringar i företaget. När de anställda känner delaktighet och har en känsla av ”ägarskap” för sina jobb, är deras engagemang avsevärt högre.
Rollen som ledare

Min ledarplattform

Vem är du som ledare? Vad är din erfarenhet och hur bidrar den till att forma dig som ledare? Vem är du och vad är din bakgrund? Vilka styrkor har du? Vad vill du utveckla?
Rollen som ledare

Arbeta i projekt

Allt fler arbetar i projekt. För att klassas som projekt bör följande fyra kriterier vara uppfyllda: Bestämt avgränsat mål Bestämd tidsperiod Bestämda resurser Särskild projektorganisation