En ledare motiverar sin arbetsgrupp.

Ledarskap

Att kunna tillämpa ett gott ledarskap är den viktigaste kompetensen för att bli framgångsrik som chef. En ledarstil som främjar autonomi, har låg grad av detaljstyrning samt en god arbetsmiljö främjar den inre motivationen hos medarbetarna.  

Fakta

  • Ledarskap är det sätt som chefen väljer att utöva sitt chefskap på.

  • För att lyckas som ledare är det viktigt att kunna motivera, skapa engagemang och att ha en god kommunikativ förmåga.