Oönskat beteende på arbetsplatsen

Oönskat beteende från en arbetstagare kan vara knutna till en rad olika saker. Den gemensamma nämnaren för sådana situationer är att arbetstagaren uppför sig på ett sätt som arbetsgivaren inte accepterar.

Vad är oönskat beteende?

Oönskat beteende från en arbetstagare kan vara knutna till en rad olika saker. Den gemensamma nämnaren för sådana situationer är att arbetstagaren uppför sig på ett sätt som arbetsgivaren inte accepterar. Orsaken till att uppförandet är oönskat kan variera men exempelvis vara knutet till:
- Brott mot lagstiftning och förordningar
- Avtalsbrott
- Brott mot interna riktlinjer eller policies
- Handlingar som i bred enighet är etiskt eller moraliskt förkastliga

Några konkreta exempel på detta är:
- Arbetstagaren utför inte arbetsuppgifterna i enlighet med fastslagna riktlinjer
- Arbetstagaren uppför sig på ett sätt som upplevs som obehagligt av exempelvis kollegor eller kunder.
- Arbetstagaren anmäler inte frånvaro i enlighet med gällande riktlinjer och regler
- Arbetstagaren mobbar eller trakasserar kollegor eller ledare

Det är inte arbetstagaren själv som avgör vad som är acceptabelt eller inte. Det gör arbetsgivaren/chefen/ledaren. Utgångspunkten är emellertid att det är arbetstagarens beteende under arbetstid, inklusive sociala arrangemang i arbetsgivarens regi, som är relevant i en bedömning av den här typen. Det kan inte uteslutas att även saker av privat karaktär får innebörd för bedömningen – men en förutsättning är att detta påverkar arbetssituationen.

Det kan till exempel röra sig om situationer där arbetstagarens handlingar ödelägger tilliten som är nödvändig i ett anställningsförhållande. Eller negativa handlingar som är riktade mot kollegor, chefer/ledare, samarbetspartners eller kunder.

Bemöta oönskat beteende

Vad en naturlig reaktion från arbetsgivaren, på en arbetstagares oönskade beteende, varierar och beror på situationen i fråga. Typen av åtgärd måste värderas utifrån hur pass allvarlig saken är, om det är första gången det sker eller om arbetstagarens har gjort det samma eller liknande saker tidigare.

Aktuella åtgärder vid oönskat beteende är exempelvis:
- Muntlig eller skriftlig tillrättavisning
- Muntlig eller skriftlig varning (erinran)
- Uppsägning
- Avsked

Muntlig eller skriftlig tillrättavisning
Genom en tillrättavisning får arbetstagaren besked om att hens beteende och uppträdande inte är okej relativt verksamhetens regler och riktlinjer. Samtidigt får arbetstagaren besked om vilka förväntningar som finns på denne.

Muntlig eller skriftlig varning (erinran)
I tillägg till att få besked om att något inte är acceptabelt och vägledning kring vilka förväntningar som finns innebär en erinran att upprepning av beteendet kan få konsekvenser för anställningsförhållandet.

Uppsägning
Anställningsförhållandet avslutas – men arbetstagaren jobbar på som vanligt under den gällande uppsägningstiden.

Avsked
Anställningsförhållandet avslutas omedelbart och arbetstagaren måste lämna arbetsplatsen samma dag som avskedet tas emot.

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig