Man kommunicerar med arbetsgrupp.

Kommunikation

För att lyckas som chef måste man ta sig tid att leda, använda kommunikation som sitt viktigaste verktyg och lära känna och se sina anställda. Att ha olika samtal med sina medarbetare är en viktig del av ledarskapet.

Fakta

  • Det är viktigt med en tillitsfull relation mellan chef och medarbetare, så att man kan ha en öppen och ärlig kommunikation.

  • Samtalsmetodiken vid svåra samtal är densamma oavsett karaktär på sakfrågorna.

  • Om man som chef utbildas och tränar sig på att hålla samtal, ökar möjligheterna att hålla samtal med hög kvalitet.

Artiklar

Velg visning
Rollen som ledare

Anställd som underpresterar

Det kan vara svårt att bedöma om en anställd underpresterar - alltså inte levererar i förhållande till vad som är avtalat eller vad du som ledare förväntar dig. Alla människor är olika och det är naturligt att kvaliteten på det vi levererar och tempot vi gör det i varierar.
Rollen som ledare

Svårt samtal med anställd

För att vara en bra ledare är det viktigt att vara tydlig gentemot den enskilda medarbetaren. Både gällande vad som är bra och mindre bra. Ibland innebär detta att ledare måste genomföra vad vi gärna kallar för de nödvändiga eller svåra samtalen.
Rollen som ledare

Oönskat beteende på arbetsplatsen?

Oönskat beteende från en arbetstagare kan vara knutna till en rad olika saker. Den gemensamma nämnaren för sådana situationer är att arbetstagaren uppför sig på ett sätt som arbetsgivaren inte accepterar.
Rollen som ledare

Samtal med anställd som underpresterar

Detta är något som många upplever som ett svårt samtal. I denna artikel har vi samlat goda råd och tips när det kommer till förberedelse, genomförande, dokumentering och uppföljning av ett svårt samtal.
Rollen som ledare

Samtal med anställd som beteer sig illa?

Här är det viktigt, och ofta även upplagt för, att man som ledare tar tag i situationen och den anställde.
Sjukfrånvaro och rehabilitering

Samtal vid ohälsa

Om en anställd visar tecken på ohälsa är det viktigt att arbetsgivaren uppmärksammar detta och får igång en dialog med personen.