Man kommunicerar med arbetsgrupp.

Kommunikation

För att lyckas som chef måste man ta sig tid att leda, använda kommunikation som sitt viktigaste verktyg och lära känna och se sina anställda. Att ha olika samtal med sina medarbetare är en viktig del av ledarskapet.

Fakta

  • Det är viktigt med en tillitsfull relation mellan chef och medarbetare, så att man kan ha en öppen och ärlig kommunikation.

  • Samtalsmetodiken vid svåra samtal är densamma oavsett karaktär på sakfrågorna.

  • Om man som chef utbildas och tränar sig på att hålla samtal, ökar möjligheterna att hålla samtal med hög kvalitet.

Artiklar

Velg visning
Rollen som ledare

Anställd som underpresterar

Det kan vara svårt att bedöma om en anställd underpresterar - alltså inte levererar i förhållande till vad som är avtalat eller vad du som ledare förväntar dig. Alla människor är olika och det är naturligt att kvaliteten på det vi levererar och tempot vi gör det i varierar.
Rollen som ledare

Vad är coachande ledarstil?

Coachning är en metod som många chefer använder sig av vid problemlösning och som ger medarbetarna hjälp till självhjälp. Att som chef coacha någon innebär att använda den här typen av frågor istället för att säga exakt hur personen ska hantera ett visst problem eller uppgift.
Rollen som ledare

Svårt samtal med anställd

För att vara en bra ledare är det viktigt att vara tydlig gentemot den enskilda medarbetaren. Både gällande vad som är bra och mindre bra. Ibland innebär detta att ledare måste genomföra vad vi gärna kallar för de nödvändiga eller svåra samtalen.
Rollen som ledare

Debatt eller konflikt när ska man medla som chef?

Som chef jobbar du ofta på för fullt med strategier, visioner och mål. Du försöker kanske utveckla arbetsgruppen till ett superteam. Så plötsligt hör du några hårda ord eller känner ett förändrat stämningsläge.Den stora frågan är när man som chef ska ta tag i det.
Rollen som ledare

Feedback - vad är det och hur gör man?

Feedback är inte bara ris och ros; feedback handlar om att återspegla det du ser hos andra.
Rollen som ledare

Konflikthantering

Konflikter förekommer på alla arbetsplatser, men hur ska man hantera dem på bästa sätt?
Rollen som ledare

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett av chefens viktigaste verktyg för att styra och utveckla verksamheten samt för att leda medarbetaren mot de uppsatta målen vad avser företagets affärsidé och övergripande mål.
Rollen som ledare

Oönskat beteende på arbetsplatsen?

Oönskat beteende från en arbetstagare kan vara knutna till en rad olika saker. Den gemensamma nämnaren för sådana situationer är att arbetstagaren uppför sig på ett sätt som arbetsgivaren inte accepterar.
Rollen som ledare

Samtal med anställd som underpresterar

Detta är något som många upplever som ett svårt samtal. I denna artikel har vi samlat goda råd och tips när det kommer till förberedelse, genomförande, dokumentering och uppföljning av ett svårt samtal.
Rollen som ledare

Samtal med anställd som beteer sig illa?

Här är det viktigt, och ofta även upplagt för, att man som ledare tar tag i situationen och den anställde.