Mentorskap i onboardingprocessen

Att utse en mentor eller fadder till en nyanställd medarbetare kan vara ett effektivt sätt att knyta till sig personen i fråga, bibehålla och föra vidare en organisationskultur. Det är också ett sätt att få spännande idéer eller resonemang kring ledarskap, produktutveckling eller personlig utveckling.
Mentorskap är ett sätt att överföra erfarenheter från en person till en annan. Att vara mentor i en organisation innebär oftast att, under en begränsad period, vara en adepts förebild, rådgivare, stöd och inspiratör. Mentorns värderingar, erfarenhet och professionella kunnande kommer då till nytta.

Att utse en mentor eller fadder till en nyanställd medarbetare kan vara ett effektivt sätt att knyta till sig personen i fråga, bibehålla och föra vidare en organisationskultur. Det är också ett sätt att få spännande idéer eller resonemang kring ledarskap, produktutveckling eller personlig utveckling.

För den nyanställde blir det ett sätt att att komma in i den sociala gemenskapen, lära känna företagskulturen samt utveckla nätverk i organisationen. Här kan du läsa mer om onboarding.

Den utsedda faddern har till uppgift att guida rätt, finnas till hands och svara på frågor. En fadder kan i vissa fall vara lättare att ställa frågor till än till vederbörandes chef. Faddern behöver inte vara en nära kollega, utan kan med fördel vara en anställd som arbetar på en annan avdelning. Förutom att utveckla nätverk inom organisationen bidrar det till ett ökat helhetsperspektiv för såväl adepten som faddern. 

Gagnar även mentorn

Det är lätt att se fördelarna med mentorskap ur adeptens perspektiv, men det är minst lika viktigt att se att det också gagnar mentorn. En ny medarbetare kommer in i en organisation med nya fräscha ögon och har naturligtvis mycket att lära de redan anställda.

Många anställda känner stolthet och ett ökat engagemang när de blir tillfrågade om de vill bli mentorer. Mentorskap kan därför bli ett sätt för en arbetsgivare att stimulera erfarna medarbetare, skapa nytändning och förnyad kraft hos befintlig personal.   

Organiserade mentorprogram

Större organisationer erbjuder ofta organiserade mentorprogram. Det kan vara en god idé att vid införandet av ett organiserat mentorprogram börja med att bestämma vilka spelregler som ska gälla i relationen. Hur ska t ex frågor om tystnadsplikt, lojalitet, sekretess, avveckling, avundsjuka och öppenhet hanteras? Se till att alla involverade är överens om vad som gäller.  

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig