Team hälsar nyanställd välkommen.

Onboardingprocessen

Den största posten vid personalomsättning är vanligtvis kostnaden för onboarding. Som chef är det viktigt att tänka på att medarbetare som varit frånvarande en längre tid och anställda som byter roll inom organisationen också kan behöva onboarding.

Preboardingfasen är den del av onboardingprocessen som löper från att anställningsavtalet är signerat till första arbetsdag. En lyckad preboardingprocess förkortar tiden tills den anställde är fullt introducerad samt bygger lojalitet och tillhörighet från början. Här får du tips om vad du som chef kan göra under preboardingfasen.

Fakta

  • För att underlätta för den nyanställde att komma in i den sociala gemenskapen och lära känna företagskulturen bör kollegor involveras i onboardingprocessen.

  • Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att introducera nya medarbetare i arbetet.

  • Det kan upplevas som en bättre första arbetsdag om den nya medarbetaren börjat lära känna kollegor innan.

  • En färdig arbetsplats dag ett bidrar till – utöver att ge ett professionellt intryck – till att medarbetaren kan komma i arbete snabbare.

  • En aktivitet under preboardingfasen kan vara att ge tillgång till intranät eller personalhandbok.

Artiklar

Velg visning
Onboarding

Att avsluta en provanställning – så här gör du

En beskrivning av vad du som arbetsgivare måste tänka på när en provanställning ska avslutas.
Onboarding

Crossboarding

Vid intern rörlighet behöver medarbetare introduceras och fasas in i en ny roll och en ny avdelning. Detta kallas vanligtvis för crossboarding.
Onboarding

Onboarding (introduktion)

En effektiv onboardingprocess leder i regel till att nyanställda lättare förstår sin roll, känner högre lojalitet och ökad motivation.
Attrahera och rekrytera personal

Kostnader för personalomsättning

Beräkning av kostnaderna för personalomsättning görs ofta genom att summera kostnaderna för rekrytering och onboarding samt avvecklingskostnader för den som slutat.
Onboarding

Mentorskap i onboardingprocessen

För den nyanställde blir en mentor ett sätt att att komma in i den sociala gemenskapen, lära känna företagskulturen samt utveckla nätverk i organisationen.
Onboarding

Preboarding

Preboarding är den del av onboardingprocessen som löper från att anställningsavtalet är signerat till och med första anställningsdag.
Attrahera och rekrytera personal

Provanställning

En provanställning syftar till att pröva en person för en tillsvidareanställning. En provanställning kan motiveras av såväl yrkesmässiga som personliga skäl.