Introduktionsplan

Det bör finnas ett färdigt introduktionsprogram som anpassas efter den befattning samt de kunskaper och erfarenheter den nyanställde har. Här hittar du bland annat en mall för ett introduktionsprogram.

Fakta

  • För att ge ett gott första intryck och få den nyanställde att känna sig välkommen till sin nya arbetsgivare är det avgörande hur mottagandet är redan den första arbetsdagen.

  • Introduktionsprogrammet bör presenteras för den nya medarbetaren innan hen börjar. 

  • Genom kontinuerlig uppföljning stämmer chef och nyanställd av hur introduktionen fortlöper, vad som fungerar bra/mindre bra och om behov av särskilda insatser finns.