Integritetspolicy i Infotjenester-gruppen

I Infotjenester-gruppen behandlar vi personuppgifter i flera sammanhang. De tre huvudområdena är:

 • Öppna nätsidor (exempelvis tholin.se)
  Här är vi personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som behandlas om dig i detta sammanhang är användardata vid besök på våra nätsidor och information som du själv skickar in via formulär på våra nätsidor. Se för övrigt cookie policyn som anger hur vi samlar in och behandlar användardata på våra nätsidor
 • Andra nätbaserade tjänster (bland annat Servicepaket/Faghjelp, Ledare.se/Ledare.no och Læringsportalen/Lärandeportalen)
  Här är vi personuppgiftsansvarig. Det betyder att integritetspolicyn nedan är gällande för hur vi behandlar personuppgifter om användarna av tjänsterna. Eventuellt specifika villkor finns i denna integritetspolicy och i användarvillkoren för den enskilda tjänsten.
 • Programvara som tjänst (Simployer HRM och handböcker)
  Här är arbetsgivaren din personuppgiftsansvariga och vi personuppgiftsbiträde. I dessa fall gäller din arbetsgivarens egna integritetspolicy. Om du önskar mer information om hur din verksamhet hanterar personuppgifter om dig i vår programvara måste du därför vända dig till den som är ansvarig för denna typ av uppgifter i din verksamhet.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på tholin.se. Tholin & Larsson AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även personuppgifter som samlas in vid avtal för produkter och kurser. 

Personuppgifter som behandlas i samband med användande av våra nätsidor (öppna nätsidor)

Vi registrerar och behandlar personuppgifter och användardata vid användande av våra nätsidor. Detta inkluderar kontaktinformation som du själv anger i formulär på våra nätsidor. Vi behandlar dessa uppgifter för att förbättra och vidareutveckla våra tjänster, för att kunna visa relevanta annonser och innehåll och för att identifiera kundbehov och säkra att tjänster på våra nätsidor fungerar som de ska. Den lagliga grunden för detta är berättigat intresse.

Se vår cookie policy för mer information.

Personuppgifter som behandlas i andra nätbaserade tjänster

Vi registrerar och behandlar personuppgifter och användardata vid användande av tjänsterna. Detta inkluderar:

 • Namn
 • E-postadress
 • Företagsadress/fakturadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress och Cookies (se vår cookie policy för mer information)
 • Upplysningar om kundförhållandet
 • Dina angivna preferenser, uppdateringar och kommunikationsinställningar
 • Användarbeteende i tjänsten
 • Inloggningsinformation

Den lagliga grunden för denna behandling är att uppfylla avtalet för den enskilda tjänsten.

Vi kan också använda den informationen för att kontakta dig om tillhörande tjänster som du inte har tillgång till. Den lagliga grunden för denna behandling är berättigat intresse.

Hur hämtar vi information?

När du besöker våra nätsidor och andra nätbaserade tjänster använder vi verktyg för att analysera ditt användande av nätsidan. Detta görs med hjälp av informationskapslar (cookies) och annan teknologi som analyserar användande av nätsidor. Se vår cookie policy för mer information.

Personuppgifter hämtas även genom formulär på våra nätsidor och eventuella uppgifter du själv anger i tjänsterna.

Exempel på formulär:

 • Kontaktformulär
 • När man önskar att prova en produkt eller tjänst
 • Vid köp av produkter eller tjänster på våra webbsidor
 • Vid anmälan till webinarer, kurser och konferenser
 • När man laddar ner dokument som t ex e-böcker från våra webbsidor
 • Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post
 • Vid anmälan till Lärandeportalen

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet de samlades in för. Vi behåller även dina personuppgifter i en rimlig tidsperiod efter din och ditt företags sista kontakt med oss. Detta gör vi för att kunna leverera förväntad kundservice och följa juridiska förpliktelser i enlighet med gällande regelverk.

I enskilda tillfällen lagrar vi uppgifter längre, men i anonymiserad form. Dessa uppgifter är då inte längre personuppgifter. Vi använder denna information till att vidareutveckla och förbättra våra tjänster.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifter

 • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
 • För att kunna leverera funktionalitet som är en del av tjänsten
 • För att kunna sända och visa relevant information
 • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster
 • För att förbättra och vidareutveckla tjänsten

Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur raderas uppgifterna?

Vi har rutiner för radering av data relaterat till användare som inte längre är aktiva hos oss. I några fall måste vi dock spara data längre tid på grund av speciallagstiftning. I tillägg raderar vi också data på begäran av den registrerade. Detta görs genom att kontakta vår kundtjänst.

Utlämning av information till tredje part?

Personuppgifter delas inte ut till tredje part.

Användande av underleverantörer

Vi använder underleverantörer för att leverera hela eller delar av tjänsten. Underleverantörer kan behandla personuppgifter å Tholin & Larssons vägnar. I sådana fall kan uppgifter bara användas för angett ändamål och Tholin & Larsson har ingått biträdesavtal med alla företag som information delas med för att säkra god datasäkerhet.

Ändringar av den här integritetspolicyn

Vi har behov av att ändra integritetspolicyn från tid till tid. Vid större ändringar av innehåll kommer vi att uppmärksamma dig som användare på det via våra webbsidor eller e-post.

Informationssäkerhet

Tholin & Larsson jobbar kontinuerligt med informationssäkerhet och för att säkra gott skydd för våra användares uppgifter. Vi har implementerat både tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten så gott som möjligt genom bland annat anonymisering, tillgångskontroll och raderingsrutiner.

Rättigheter

Du har flera rättigheter i enlighet med integritetslagstiftningen. En översikt över dessa följer nedan. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter. Vi kommer att hantera ditt ärende snarast möjligt, vanligtvis senast inom en månad. När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Insyn: Som utgångspunkt har du rätt till insyn i vilka personuppgifter vi har registrerat om dig.

Rättelse och radering: Du har som utgångspunkt rätt till att be oss rätta felaktiga uppgifter vi har om dig och be oss radera personuppgifter vi har om dig.

Begränsning: Du har som utgångspunkt rätt att be oss att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter. Till exempel om du menar att vi behandlar de olovligt och att du inte vill att vi raderar de i enlighet med våra rutiner innan detta är avklarat.

Dataportabilitet: I fall vi behandlar dina personuppgifter med grund i samtycke eller avtal har du rätt till att få dina personuppgifter överförda till dig i ett allmänt, maskinläsbart format.

Invändning: Du har som utgångspunkt rätt till att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan också motsätta dig att vi använder uppgifter om dig i marknadsföringssyfte, bland annat genom att använda länken som är inkluderad i samtliga mailutskick.

Om du anser att Tholin & Larsson inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, har du rätt att klaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se 

 

Tholin & Larsson ingår i Infotjenestergruppen och är ett dotterbolag till norska Infotjenester AS Org.nr. 937 475 918. Infotjenestergruppen har ett gemensamt dataskyddsombud i Sarpsborg, Norge, för hela koncernen. Kontaktuppgifter till ombudet finner du nedan, under kontakt.

Kontakt

Telefon 031-84 01 80
info@tholin.se
Tholin & Larsson, Box 17103, 402 61 Göteborg

Om du har några frågor om hur vi hanterar ditt dataskydd eller om den här integritetspolicyn, kan du kontakta Infotjenester-gruppens dataskyddsombud på: morten.lier.svendsen@infotjenester.no. Du kan också kontakta kundtjänst per telefon eller e-post, se kontaktuppgifter ovan.