Två personer läser på surfplatta.

Motivationsfaktorer

Arbetsgivare behöver hitta lön- och belöningsstrukturer som motiverar medarbetarna att vilja driva verksamhetsutvecklingen. Som chef behöver du veta vad som driver och motiverar dina medarbetare.

Fakta

  • Lön är den huvudsakliga anledningen till att de flesta människor arbetar. Arbetsgivare behöver av denna anledning kontinuerligt att reflektera över lönens storlek, själva lönesättningen och lönepolitiska principer.

  • Ytterst är motivationsfaktorer en fråga som avgörs på individnivå, och arbetsgivare behöver därför vara lyhörda och försöka hitta en balans mellan t ex lön och påverkansmöjligheter. 

  • Som chef behöver du lära känna dina medarbetare och vad som motiverar dem. Vad driver dem?

  • Framgångsfaktorn i det strategiska arbetet kring lön och belöning är att välja en lönemodell som styr organisationen i rätt riktning.  

  • En motivator som blir allt vanligare är företagskulturen. Medarbetare väljer organisationer vars värderingar stämmer med medarbetarnas värderingar.