Personer springer på löpband.

Motion och friskvård

En arbetsgivare kan betala ut skattefria friskvårdsbidrag för aktiviteter som de anställda själva får välja. Utöver detta kan arbetsgivaren bjuda de anställda på motions- och friskvårdsaktiviteter som arbetsgivaren bestämmer.

En förutsättning för skattefrihet för både friskvårdsbidraget och naturaförmånen är att det handlar om enklare aktiviteter av mindre värde. Bidraget respektive förmånen måste dessutom erbjudas samtliga anställda på lika villkor.

Fakta

  • För att ett friskvårdsbidrag ska vara av mindre värde krävs att det inte överstiger ett visst belopp. Mindre värde vad avser naturaförmånen utgörs av marknadsvärdet på orten för en enklare åtgärd.

  • Hela personalen måste erbjudas friskvårdsbidraget respektive naturaförmånen för att dessa ska vara skattefria. Både fast och tillfälligt anställda samt provanställda och timanställda med flera ska alltså omfattas av erbjudandet.

  • Arbetsgivaren får inte ställa upp olika villkor för de anställda vad avser det skattefria friskvårdsbidraget respektive den skattefria naturaförmånen. Bidraget kan dock proportioneras utifrån sysselsättningsgraden och anställningens längd.

  • Fria medlemskap i olika idrottsföreningar är alltid skattepliktiga. Däremot kan personliga startavgifter i olika motionslopp omfattas av det skattefria friskvårdsbidraget respektive naturaförmånen under förutsättning att fler än en anställd deltar i det aktuella loppet.

Artiklar

Velg visning
Lön och förmåner

Om naturaförmån och friskvårdsbidrag

För att ett friskvårdsbidrag eller förmån av helt fri motion och friskvård (naturaförmån) ska kunna vara skattefritt krävs att den aktuella aktiviteten eller åtgärden är av enklare slag och av mindre värde. Vidare ska bidraget eller förmånen – för att kunna vara skattefritt – tillhandahållas samtliga anställda på lika villkor.
Lön och förmåner

Träningskläder som friskvård?

Vad kan en arbetsgivare bekosta skattefri och inte när det kommer till träningskläder och idrottsredskap?
Lön och förmåner

Motion och friskvård som belöning?

För att stimulera att de anställda motionerar finns det arbetsgivare som låter de anställda motionera under ordinarie arbetstid, t ex en timma i veckan. En sådan förmån går inte att beskatta.
Lön och förmåner

Motion och friskvård - hela personalen måste omfattas.

En förutsättning för att personalvårdsförmåner, t ex motion och friskvård, ska vara skattefria är att de – på lika villkor – riktas till hela personalen på arbetsplatsen.
Lön och förmåner

Motion och friskvård tips och tricks

För att undvika onödiga kostnader, och för att syftet med motionen och friskvården ska bli det avsedda, kan följande sju råd och tips vara värdefulla innan arbetsgivaren går ut med sitt erbjudande om fri motion och friskvård.