Lön och förmåner

Lön och andra kontanta ersättningar till anställda är skattepliktiga. Samma gäller i princip för förmåner, eftersom även dessa ses som ersättning för arbete. Men arbetsgivaren kan bjuda på många förmåner utan beskattning.