Kvinna ser ledsen ut vid skrivbord.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Förbudet mot diskriminering omfattar även sexuella trakasserier och andra trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Båda formerna av trakasserier innebär att någons värdighet kränks. Det är alltid den som utsatts för en kränkning som avgör vad som är kränkande.

Som arbetsgivare ansvar man för att arbeta förebyggande mot trakasserier samt att agera om trakasserier ändå skulle uppstå.

Fakta

  • Arbetet mot att förebygga alla former av trakasserier ska ske fortlöpande och proaktivt.
  • Ha tydliga riktlinjer där det klargörs att arbetsgivaren inte accepterar trakasserier eller sexuella trakasserier.
  • Ha rutiner som tydliggör hur arbetsgivaren agerar om något inträffar.

Vanliga frågor och svar

question_answer När ska en utredning om sexuella trakasserier påbörjas?

question_answer Vad menas med sexuella trakasserier?