Man ritar för tavla för grupp, en i rullstol.

Tillgänglighet och funktionsnedsättning

Med bristande tillgänglighet menas att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en arbetsgivare inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med andra utan denna funktionsnedsättning.

Det går inte exakt att säga vilka åtgärder en arbetsgivare ska vidta, utan beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Fakta

  • En form av diskriminering.
  • Om arbetsgivaren inte vidtar lämpliga åtgärder för en person med funktionsnedsättning.
  • Vilka åtgärder som kan vara skäliga måste bedömas i varje enskilt fall.