Jämställdhetsplan – ja eller nej?

Fråga: Vi arbetar aktivt med att jämställdhet på företaget. Men måste vi ta fram en jämställdhetsplan?

 

Svar: Nej, det finns inget krav på att ta fram en särskild jämställdhetsplan. Kravet upphörde den 1 januari 2017.

Arbetsgivarens jämställdhetsarbete är istället en del av det aktiva arbetet på arbetsplatsen. Har ni över 25 anställda eller fler ska ni årligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.