Tre paragrafer ligger på varandra.

Diskrimineringsgrunder

Det finns sju olika diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. Det finns även olika former av diskriminering. Som arbetsgivare och chef är det viktigt att känna till och följa reglerna samt att kontinuerligt arbeta för att rutiner, policys mm anpassas till bestämmelserna.

Fakta

  • Lagen reglerar sju diskrimineringsgrunder.
  • Det finns olika former av diskriminering.
  • Trakasserier och sexuella trakasserier är former av diskriminering.
  • Föräldralediga får inte missgynnas enligt regler i föräldraledighetslagen.
  • En särskild lag reglerar förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda