Tre paragrafer ligger på varandra.

Diskrimineringsgrunder

Det finns sju olika diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. Det finns även olika former av diskriminering. Som arbetsgivare och chef är det viktigt att känna till och följa reglerna samt att kontinuerligt arbeta för att rutiner, policys mm anpassas till bestämmelserna.

Fakta

  • Lagen reglerar sju diskrimineringsgrunder.
  • Det finns olika former av diskriminering.
  • Trakasserier och sexuella trakasserier är former av diskriminering.
  • Föräldralediga får inte missgynnas enligt regler i föräldraledighetslagen.
  • En särskild lag reglerar förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och visstidsanställda

Artiklar

Velg visning
Diskriminering

Diskriminering av deltidsanställda?

Det finns en särskild diskrimineringslag som reglerar förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och personer med tidsbegränsade anställningar. Diskrimineringsförbudet gäller endast vid tillämpning av lön- eller andra anställningsvillkor som följer av lag, kollektivavtal eller det enskilda anställningsavtalet.
Diskriminering

Diskriminering på jobbet - vad gäller

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering i arbetslivet. Lagen gäller för alla anställda och för hela arbetsmarknaden. Skyddet mot diskriminering gäller för följande: alla arbetstagare den som frågar efter eller söker ett arbete den som söker eller gör praktik den som hyrs in eller lånas in för att arbeta
Diskriminering

Diskriminering av gravida?

Arbetstagare eller arbetssökande får inte missgynnas om de är, eller planerar, att vara föräldralediga. Detta enligt regler i föräldraledighetslagen.
Diskriminering

De sju diskrimineringsgrunderna

I diskrimineringslagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Här följer en kort beskrivning av de olika grunderna.
Diskriminering

Vad är diskriminering?

Med diskriminering menas att någon missgynnas eller kränks och att detta har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. En anställd kan bli utsatt för diskriminering på olika sätt. Enligt diskrimineringslagen finns det sex olika former av diskriminering.