Egen uppsägning

En arbetstagare kan avsluta sin tillsvidareanställning utan att behöva ange några särskilda skäl. Här får du som chef reda på vad som gäller när anställda säger upp sig själva.

Fakta

  • Den anställde måste ta hänsyn till den uppsägningstid som gäller enligt lag eller avtal.

  • En uppsägning från den anställdes sida kan vara både muntlig eller skriftlig.

  • Det är vanligt att man avtalar om längre uppsägningstid än en månad, som gäller enligt LAS. Uppsägningstiden bör i sådana fall gälla ömsesidigt.

  • En uppsägning är i princip bindande för båda parterna. Det innebär att en anställd normalt inte kan ångra en uppsägning.

Artiklar

Velg visning
Avsluta anställningen

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivaren ska enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring lämna arbetsgivarintyg till tidigare anställda.
Avsluta anställningen

Arbetstagarens uppsägning vid tillsvidareanställning

En anställd kan välja att avsluta sin fasta anställning utan att behöva ange några särskilda skäl.
Avsluta anställningen

Arbetstagarens uppsägning vid tidsbegränsade anställningar

En tidsbegränsad anställning pågår normalt fram till det datum som arbetsgivaren och den anställde har kommit överens om.
Avsluta anställningen

Avgångsvederlag

När en anställning avslutas kan parterna bli överens om att ett avgångsvederlag ska betalas ut.
Avsluta anställningen

Avslutet - viktigt för ditt varumärke som arbetsgivare

Ett gott avslut för medarbetare som lämnar företaget är viktigt för arbetsgivarvarumärket!
Avsluta anställningen

Avtackning

Tårta och kaffe eller blommor och presenter? Hur viktig är en bra avtackning?
Avsluta anställningen

Uppsägningstider

Regler om uppsägningstid för personal som ska lämna finns i lagen om anställningsskydd (LAS).
Avsluta anställningen

Villkor under uppsägningen

Under en uppsägningstid gäller samma anställningsvillkor som medarbetaren hade tidigare.

Mallar