Egen uppsägning

En arbetstagare kan avsluta sin tillsvidareanställning utan att behöva ange några särskilda skäl. Här får du som chef reda på vad som gäller när anställda säger upp sig själva.

Fakta

  • Den anställde måste ta hänsyn till den uppsägningstid som gäller enligt lag eller avtal.

  • En uppsägning från den anställdes sida kan vara både muntlig eller skriftlig.

  • Det är vanligt att man avtalar om längre uppsägningstid än en månad, som gäller enligt LAS. Uppsägningstiden bör i sådana fall gälla ömsesidigt.

  • En uppsägning är i princip bindande för båda parterna. Det innebär att en anställd normalt inte kan ångra en uppsägning.

Mallar