Villkor under uppsägningen

Under en uppsägningstid gäller samma anställningsvillkor som medarbetaren hade tidigare.
Under en uppsägningstid gäller samma anställningsvillkor som tidigare. Det gäller oavsett om det är fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. Parterna kan avtala om andra villkor och förändrade arbetsuppgifter. Det kan vara fallet till exempel när en säljare ska sluta och inte bör ha säljkontakter eller information om kunder.

Den uppsagde har rätt till betald ledighet under uppsägningstiden i skälig omfattning för att söka andra arbeten. I princip ska det röra sig om direkta anställningsintervjuer eller inplanerade besök på Arbetsförmedlingen.

Arbetsgivaren har inte rätt att under uppsägningstiden placera om den uppsagde till en annan ort, om möjligheterna för denne att söka andra arbeten därigenom försämras. Det är inget som hindrar att parterna däremot blir överens om att arbetstagaren arbetar på den andra orten tillfälligt. Det kan till och med vara så att det blir möjligt för arbetstagaren att få vara kvar i tjänst på den nya orten och inte behöva sluta sin anställning.

Arbetsbefrielse

Om arbetstagaren är arbetsbefriad under uppsägningstiden och då får ett annat arbete har arbetsgivaren rätt att räkna av den lön från uppsägningslönen som den anställde får i den andra anställningen under samma tid.

Parterna kan avtala om andra villkor, till exempel att någon avräkning inte ska göras. Man brukar här tala om att arbetstagaren är arbetsbefriad med eller utan avräkning. Detta avtal bör vara skriftligt. Ett sådant avtal bör även täcka in vad som ska gällande angående intjänande och uttag av semesterförmåner, eventuell kompledighet och andra frågor.

Ett sådant avtal bör vara skriftligt, läs mer här.

Betyg eller intyg

Enligt flera kollektivavtal kan en anställd kräva att få ett betyg med omdömen av arbetsgivaren. Det gäller om anställningen har varat längre än ett halvår. Vid kortare anställningar kan det vara svårt att lämna några omdömen. Den anställde kan då istället få ett intyg där anställningstiden och arbetsuppgifterna framgår.

Rätten till betyg eller intyg är inte lagreglerat. Praxis på arbetsmarknaden är dock att arbetsgivare skriver ut betyg eller intyg i samband med att en anställd slutar sin anställning.

Avgångsintervju

En särskild intervju kan hållas med en arbetstagare som slutar sin anställning. Syftet är att få synpunkter på företaget och dess ledarskap, personalpolitik, kompetensutveckling och liknande frågor.

Den anställda kan även lämna synpunkter på hur han uppfattade att företaget agerat i samband med själva uppsägningen. Intervjun kan lämpligen göras av någon som inte varit den anställdes chef.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivare är skyldiga att fylla i ett arbetsgivarintyg till en anställd som slutar. Detta intyg ska sedan arbetstagaren lämna till sin arbetslöshetskassa för att få a-kassa. Det finns inte någon begränsning för hur lång tid i efterhand ett arbetsgivarintyg måste lämnas.

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig