Villkor under uppsägningstid

Under en uppsägningstid gäller samma anställningsvillkor som medarbetaren hade tidigare.

Under en uppsägningstid gäller samma anställningsvillkor som tidigare. Det gäller oavsett om det är fråga om uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

Parterna kan däremot avtala om andra villkor och/eller förändrade arbetsuppgifter. Det kan vara fallet till exempel när en säljare ska sluta och inte bör ha säljkontakter eller information om kunder. Detta avtal bör vara skriftligt samt undertecknas av både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbetsgivaren har inte rätt att under uppsägningstiden placera om den uppsagde till en annan ort, om möjligheterna för denne att söka andra arbeten därigenom försämras. Det är inget som hindrar att parterna däremot blir överens om att arbetstagaren arbetar på den andra orten tillfälligt. 

Arbetsbefrielse

En anställd som sägs upp kan bli arbetsbefriad under uppsägningstiden. Enligt lagen om anställningsskydd har arbetsgivare rätt att räkna av det som arbetstagaren tjänar eller skulle kunna tjäna i en annan anställning under samma tid. Arbetstagaren är då arbetsbefriad med avräkning, vilket alltså innebär att arbetsgivaren har rätt att räkna av den lön som den anställde får i den andra anställningen från uppsägningslönen.

Det är även möjligt att avtala om att arbetstagaren är arbetsbefriad utan avräkning. Arbetsgivaren har då inte rätt att räkna av annan inkomst.

Detta avtal bör vara skriftligt, och bör även täcka in vad som ska gällande angående intjänande och uttag av semesterförmåner, eventuell kompledighet och andra frågor. Exempel på avtal om arbetsbefrielse finns här.

Ledighet för att söka andra arbeten

Den uppsagde har rätt till betald ledighet under uppsägningstiden i skälig omfattning för att söka andra arbeten. I princip ska det röra sig om direkta anställningsintervjuer eller inplanerade besök på Arbetsförmedlingen.

Betyg eller intyg

Enligt flera kollektivavtal kan en anställd kräva att få ett betyg med omdömen av arbetsgivaren. Det gäller om anställningen har varat längre än ett halvår. Vid kortare anställningar kan det vara svårt att lämna några omdömen. Den anställde kan då istället få ett intyg där anställningstiden och arbetsuppgifterna framgår.

Rätten till betyg eller intyg är inte lagreglerat. Praxis på arbetsmarknaden är dock att arbetsgivare skriver ut betyg eller intyg i samband med att en anställd slutar sin anställning.

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig