Besked om att en tidsbegränsad anställning avslutas

Arbetsgivare är enligt LAS skyldig att lämna ett skriftligt besked till anställda om att anställningen kommer upphöra.
En arbetsgivare är enligt lagen om anställningsskydd (LAS) skyldig att lämna ett skriftligt besked till den anställde om att anställningen kommer att upphöra. Denna skyldighet gäller för alla tidsbegränsade anställningar som har pågått sammanlagt mer än 12 månader under en treårsperiod.

Arbetsgivaren ska även lämna ett varsel till den anställdes fackliga organisation. 

Det här beskedet är inte detsamma som ett uppsägningsbesked. Det handlar istället om att arbetsgivaren påminner den anställde om att anställningen kommer att upphöra. Beskedet ska lämnas även om anställningen avslutas samma dag som man från början har avtalat om. 

Lämnas en månad i förväg

Beskedet om att anställningen upphör ska vara skriftligt och ska lämnas minst en månad före anställningstidens utgång. Den anställde och den fackliga organisationen har därefter rätt till överläggning med arbetsgivaren. 

Skulle anställningen vara högst en månad eller kortare - och den anställde har varit anställd sammanlagt mer än 12 månader under de senaste tre åren - får beskedet lämnas direkt vid anställningens början. 

Särskilt för säsongsanställda

För säsongsanställda gäller särskilda regler. För dessa ska beskedet om att anställningen upphör samt varsel till den fackliga organisationen lämnas minst en månad före nästa säsongs början.

Detta gäller för till de som har varit säsongsanställd i mer än sex månader under en period på två år. 

Varsel till den fackliga organisationen

Varslet till den fackliga organisationen kan bestå av ett brev där man informerar om att den tidsbegränsade anställningen kommer att upphöra. Arbetsgivaren kan bifoga en kopia av underrättelsen som den anställde har fått. 

Varslet ska skickas till den fackliga organisation som den anställde tillhör. 

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig