Omplaceringsskyldighet

I flera lägen är en arbetsgivare skyldig att pröva om en anställd kan omplaceras till annat arbete.

I flera lägen är en arbetsgivare skyldig att pröva om en anställd kan omplaceras till annat arbete. Det kan t ex vara i samband med arbetsbrist, graviditet eller omorganisation.

I de fall arbetsgivaren är skyldig att pröva möjligheten till omplacering är kraven höga. Arbetsgivaren måste alltid göra en noggrann utredning om huruvida det är möjligt att omplacera den anställde, t ex innan en uppsägning på grund av arbetsbrist. Är det oklart om en omplacering hade varit möjlig, d v s istället för en uppsägning, anses vanligen omplaceringsskyldigheten inte ha fullgjorts.

Vid uppsägning på grund av personliga skäl är det i vissa lägen orimligt att kräva att arbetstagaren omplaceras. Är förtroendet för den anställde förbrukat kan hen därför sägas upp utan prövning av en eventuell omplacering.

Läs mer om rätten att omplacera här. Se även exempel på omplaceringsutredning och omplaceringserbjudande.

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig