Avgångsvederlag

När en anställning avslutas kan parterna bli överens om att ett avgångsvederlag ska betalas ut.

När en anställning avslutas kan parterna bli överens om att ett avgångsvederlag - utöver uppsägningslönen - ska betalas ut. Avgångsvederlag kan betalas i en engångssumma eller vid flera tillfällen. Beskattningen sker vid utbetalningstillfället. Ett sådant avtal bör vara skriftligt. Här ges ett exempel på avtal.

Det finns dock ingen lag som ger rätt till avgångsvederlag. Det vanligaste är att de som blir uppsagda inte får något avgångsvederlag utan endast lön under den uppsägningstid som gäller.  

Vanliga orsaker till att en anställd erhåller avgångsvederlag är: 

Hur räknas avgångsvederlaget?

Ett avgångsvederlag i samband med att en anställning upphör betraktas som lön och är därmed både skattepliktigt och avgiftsgrundande. Beloppet är därmed pensionsgrundande vad avser den allmänna pensionen. Avgångsvederlaget ligger normalt inte  till grund för tjänstepension.

Avgångsvederlag betraktas vanligen av a-kassan som lön, vilket innebär att den anställde inte är berättigad till arbetslöshetsersättning under tiden som avgångsvederlaget avser. 

Avgångsvederlag är inte inkomst av eget arbete inom socialförsäkringen och är därför inte sjukpenninggrundande.

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig