Man skriver och funderar.

Före intervjun

Det är helt och hållet arbetsgivaren som bestämmer om och när en tjänst ska ledigförklaras. En rekryteringsprocess är även ett tillfälle att rusta sig inför framtiden. Tänk igenom hur du bedömer att kompetenskraven är om t ex fem år.

Fakta

  • Företagets mål och strategi ska vara vägledande när kravprofilen tas fram.

  • Det första urvalet ska göras utifrån de uppställda kraven i kravprofilen.

  • Intern kompetensutveckling kan stimuleras om arbetsgivaren först annonserar ut lediga tjänster internt.

Artiklar

Velg visning
Attrahera och rekrytera personal

Arbetsprov vid rekrytering?

Arbetsprover passar som regel bra när man som arbetsgivare vill bedöma något som kandidaten har gjort – när man helt enkelt behöver ha något konkret att utgå från i sin bedömning.
Attrahera och rekrytera personal

Begräsningar i anställningsrätten vid rekrytering?

Inom svensk arbetsrätt är utgångspunkten att arbetsgivare fritt får välja vem som ska anställas och vilka krav som måste uppfyllas. Denna rätt begränsas dock av vissa lagbestämmelser.
Attrahera och rekrytera personal

Hur påverkar GDPR rekrytering?

En personuppgift är ”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras”. flera personuppgifter framkommer alltså redan i ansökningshandlingarna i en rekryteringsprocess.
Attrahera och rekrytera personal

Vilka kontroller får man göra vid rekrytering?

Kontroller brukar även användas för att verifiera de uppgifter kandidater själva uppgivit samt för att kontrollera offentlig information om den sökande.
Attrahera och rekrytera personal

Hur gör man en platsannons?

Det är helt och hållet arbetsgivaren som bestämmer om och när en tjänst ska ledigförklaras. Dock måste arbetsgivaren beakta omplaceringsskyldigheten samt reglerna om företrädesrätt enligt lagen om anställningsskydd (LAS).
Attrahera och rekrytera personal

Referenser när man rekryterar?

Med referenstagning menas samtal mellan tidigare/nuvarande arbetsgivare och en potentiell framtida arbetsgivare i ansökningsprocessen.
Attrahera och rekrytera personal

Så ska du göra för att rekrytera rätt

Med undantag av begränsningar enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kring företrädesrätt samt enligt reglerna i diskrimineringslagen har arbetsgivare i privat sektor i princip fri rätt att anställa vem man vill. Men vad ska man tänka på?