Man skriver och funderar.

Före intervjun

Det är helt och hållet arbetsgivaren som bestämmer om och när en tjänst ska ledigförklaras. En rekryteringsprocess är även ett tillfälle att rusta sig inför framtiden. Tänk igenom hur du bedömer att kompetenskraven är om t ex fem år.

Fakta

  • Företagets mål och strategi ska vara vägledande när kravprofilen tas fram.

  • Det första urvalet ska göras utifrån de uppställda kraven i kravprofilen.

  • Intern kompetensutveckling kan stimuleras om arbetsgivaren först annonserar ut lediga tjänster internt.