Provanställning

En provanställning syftar till att pröva en person för en tillsvidareanställning. En provanställning kan motiveras av såväl yrkesmässiga som personliga skäl.

En provanställning syftar till att pröva en person för en tillsvidareanställning. En provanställning kan motiveras av såväl yrkesmässiga som personliga skäl.

Det finns inga direkta begränsningar i rätten att provanställa en person. Bestämmelserna får dock inte missbrukas i syfte att kringgå LAS huvudregel om tillsvidareanställning. En provanställning ska t ex inte användas för någon som redan har prövats för den aktuella tjänsten.

Provanställningens längd

En provanställning får pågå i högst sex månader. Det är också möjligt att avtala om en kortare provanställning, t ex på tre månader.

I sådana fall är det möjligt att förlänga anställningen så att provanställningen som längst pågår i sex månader. 

Övergår till en tillsvidareanställning

Provanställningen övergår med automatik till en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren eller den anställde säger upp avtalet före prövotidens slut. 

När en provanställning har övergått till en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren lämna ett skriftligt besked till den anställde om detta. Ett nytt anställningsavtal behöver alltså inte skrivas.

Skriftlig information om anställningsvillkoren

Ett avtal om en provanställning kan göras både skriftligt eller muntligt. Ett skriftligt anställningsavtal är dock alltid att föredra. 

Som arbetsgivare måste man däremot lämna skriftlig information om anställningsvillkoren senast en månad efter det att den anställde har tillträtt sin tjänst.

Avtala om ömsesidig uppsägningstid

En provanställning kan avslutas i förtid av både arbetsgivaren och den anställde. I vissa fall kan det vara bra att ha avtalat om en ömsesidig uppsägningstid, på t ex en månad. Detta med anledning av att den anställde annars kan avbryta sin provanställning direkt på dagen. 

Sådan ömsesidig uppsägningstid kan framgå av kollektivavtal. Parterna kan också komma överens om ömsesidig uppsägningstid i det enskilda anställningsavtalet. 

Dispositiva regler

Reglerna om provanställning är dispositiva. Det innebär att det kan finnas andra regler i kollektivavtal på central nivå. Det kan finnas kollektivavtal som tillåter att en provanställning pågår längre tid, t ex 12 månader. Det kan även finnas regler om att provanställning inte får användas. 

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig