Kvinna skriver under anställningskontrakt

Beslut om anställning

För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering ska man utgå från kravprofilen genom hela processen, ända till beslutet fattas om vem som ska anställas. Den informationen man fått om kandidaterna bör ställas mot kraven i kravprofilen.

Fakta

  • Efter intervjun är det viktigt att bearbeta informationen genast, medan den är i färskt minne och man som intervjuare inte blir färgad av andras åsikter och intryck.

  • Referenstagning bör användas i slutskedet av rekryteringsprocessen när valet står mellan högst ett par huvudkandidater.

  • Rätt använt kan tester minska risken för diskriminering eller alltför subjektiva bedömningar.

Mallar

Vanliga frågor och svar

question_answer Anställningsavtal för timanställda?