Kvinna skriver under anställningskontrakt

Beslut om anställning

För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering ska man utgå från kravprofilen genom hela processen, ända till beslutet fattas om vem som ska anställas. Den informationen man fått om kandidaterna bör ställas mot kraven i kravprofilen.

Fakta

  • Efter intervjun är det viktigt att bearbeta informationen genast, medan den är i färskt minne och man som intervjuare inte blir färgad av andras åsikter och intryck.

  • Referenstagning bör användas i slutskedet av rekryteringsprocessen när valet står mellan högst ett par huvudkandidater.

  • Rätt använt kan tester minska risken för diskriminering eller alltför subjektiva bedömningar.

Artiklar

Velg visning
Attrahera och rekrytera personal

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning innebär att en anställning kan tidsbegränsas utan att arbetsgivaren behöver uppge några särskilda skäl.
Attrahera och rekrytera personal

Vad ska vara med på ett anställningsavtal?

Arbetsgivaren är skyldig att lämna skriftlig information om anställningsvillkoren till nyanställda personer. Beskedet ska lämnas senast en månad efter det att den anställde har tillträtt sin tjänst.
Attrahera och rekrytera personal

Vilka anställningsformer finns det?

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns bestämmelser om anställningsformer. Arbetsgivaren kan välja mellan att tillsvidareanställa en person eller avtala om en tidsbegränsad anställning.
Attrahera och rekrytera personal

Bemanningsanställdas arbets- och anställningsvillkor

Anställda vid bemanningsföretag ska i princip ha samma grundläggande anställningsvillkor som de som är anställda direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete.
Attrahera och rekrytera personal

Hur anställer man någon på deltid?

En deltidsanställd är anställd med kortare avtalad arbetstid än vad som gäller för heltidsanställd personal på arbetsplatsen.
Attrahera och rekrytera personal

Hur ingår man anställning?

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns det inga formkrav för hur ett anställningsavtal ska träffas. Det innebär att ett anställningsavtal kan komma till stånd dels skriftligt och muntligt men också genom konkludent handlande.
Attrahera och rekrytera personal

Provanställning

En provanställning syftar till att pröva en person för en tillsvidareanställning. En provanställning kan motiveras av såväl yrkesmässiga som personliga skäl.
Attrahera och rekrytera personal

Vad är en timanställning?

En intermittent anställning kallas även timanställning eller ibland behovsanställning. En sådan anställning är endast en överenskommelse om arbete under en viss tid. Personen ifråga avlönas ofta per arbetad timme.
Attrahera och rekrytera personal

Anställa någon på vikariat?

En vikarie kan anställas för viss tid som ersättare för en annan arbetstagare som är frånvarande från arbetet. Ett vikariat kan pågå i högst 24 månader under en femårsperiod. Om denna tidsgräns överskrids övergår vikariatet i en tillsvidareanställning.

Mallar

Vanliga frågor och svar

question_answer Anställningsavtal för timanställda?

question_answer Förlänga provanställning?

question_answer Måste man skriva ett anställningsavtal?