Kostnader för personalomsättning

Beräkning av kostnaderna för personalomsättning görs ofta genom att summera kostnaderna för rekrytering och onboarding samt avvecklingskostnader för den som slutat.
Beräkning av kostnaderna för personalomsättning görs ofta genom att summera kostnaderna för rekrytering och onboarding samt avvecklingskostnader för den som slutat. 

Synliga och osynliga kostnader

Kostnader för rekrytering av personal är stora. De siffror som visar sig i redovisningen som fakturor för annonser, headhunters eller tester är ofta bara toppen på ett isberg. Den största kostnaden är vanligtvis onboardingen av den nya medarbetaren, dock är det inte en lika tydlig och synlig kostnad som kostnaderna vid en rekryteringsprocess.

Kostnaden för onboarding är ofta gravt underskattad, trots det är onboardingen för många befattningar den största kostnaden vid personalomsättning. Tiden det tar för nya medarbetare att bli fullt introducerade varierar naturligtvis från arbete till arbete och från person till person. Ibland syns den i form av ökade kostnader eller minskade intäkter men många gånger märks den bara av i form av sämre kvalitet. 

Onboardingkostnaderna blir högre ju längre tid det tar innan den nya medarbetaren är fullt integrerad i den nya verksamheten och därigenom fullt produktiv. 

Beräkning av kostnader

Om man utgår från att en rimlig introduktionstid för en nyanställd medarbetare är ett år och att hen bara presterar hälften av sin kapacitet under denna tid får man en känsla av att kostnaden är stor. Exakt hur stor den är beror bl a på storleken på lönen.

Om arbetsgivaren dessutom låter en handledare avsätta en omfattande del av sin arbetstid åt att introducera den nya medarbetaren kommer vi upp i mycket höga kostnader, ofta många hundratusen kronor. 

Rookie turnover

Nyanställda som slutar inom ett år kallas ibland för "rookie turnover". En nyanställd som slutar innebär vanligtvis stora kostnader för arbetsgivaren. Exempelvis utbetalas lön och arbetsutrustning införskaffas utan att den anställde hinner bidra så mycket till verksamhetens produktivitet.

Utöver rena faktiska kostnader för ny rekrytering och onboarding kan det också innebära ett försämrat arbetsgivarvarumärke, då rykten kan spridas att nyanställda slutar. Egna uppsägningar kan också vara "smittsamt", vilket innebär att ännu fler slutar. Den första tiden är alltså viktig ur flera perspektiv. 

Tydliga rutiner kan minska kostnaderna

Allt fler företag idag försöker på olika sätt att använda sig av introduktionstiden mer effektivt i syfte att minska kostnaden. Ett sätt är att börja introducera den nya medarbetaren så fort anställningsavtalet är påskrivet och klart. Detta kallas ibland för preboarding.

Med en tydlig rutin för onboarding ökar möjligheterna för den nya medarbetaren att snabbt komma in i den nya organisationen, utföra sina arbetsuppgifter självständigt och börja bygga nätverk. På detta sätt kan alltså arbetsgivare minska sina kostnader för rekrytering och återbesättning.      

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig