Kvinna på anställningsintervju

Anställningsintervju

Vid rekryteringsprocesser brukar anställningsintervjuer vara den vanligaste urvalsmetoden. Det är dock mycket att tänka på för att den ska utföras kompetensbaserat och professionellt samt ge kandidaten ett gott intryck och bemötande.  Här kan du som chef få tips på hur du genomför en kompetensbaserad anställningsintervju.

Fakta

  • Vid interjvun bör man utgå från en intervjumall, som ska knyta an till kravprofilen.

  • En god frågeteknik är att i så hög grad som möjligt ställa öppna frågor.

  • Alla kandidater ska ges en likvärdig behandling och besvara i huvudsak samma frågeställningar.

  • Arbetsgivare som ställer olika frågor till exempelvis kvinnor och män kan göra sig skyldiga till diskriminering.