Lojalitet i anställningen

Anställda har allmän lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Det innebär att man inte får skada arbetsgivaren genom olika aktiviteter och åtgärder, t ex genom att starta en konkurrerande verksamhet, ha en otillåten bisyssla eller lämna ut känslig information.

Även arbetsgivaren har en lojalitetsplikt gentemot sin personal Det handlar t ex om att ha en god arbetsmiljö och att följa lagar och regelverk.

Fakta

  • Det råder en ömsesidig lojalitetsplikt mellan arbetsgivaren och de anställda.

  • Bisysslor får inte vara konkurrerande eller påverka den ordinarie tjänsten.

  • I kollektivavtal eller interna regler kan det finnas regler om bisysslor.

  • Anställda får inte röja företagshemligheter, reglerna finns i en lag om företagshemligheter.