Tre personer förhandlar runt ett bord.

Förhandling

Enligt medbestämmandelagen har arbetsgivaren både en förhandlingsskyldighet och en informationsskyldighet. Syftet med reglerna är bland annat att anställda – genom den fackliga organisationen – ska få information om företagets verksamhet samt möjlighet att påverka arbetsgivarens beslut.

Fakta

  • Arbetsgivaren ska på eget initiativ förhandla med den fackliga organisationen inför viktigare förändringar.

  • Med primär förhandlingsskyldighet menas att arbetsgivaren på eget initiativ ska förhandla med den fackliga organisation som de har kollektivavtal med.

  • Sekundär förhandlingsskyldighet innebär att den fackliga organisationen har rätt att begära förhandling med arbetsgivaren i frågor som rör deras medlemmar.

  • Arbetsgivaren ska löpande informera om den fackliga organisationen som man har kollektivavtal med om verksamhetens utveckling och riktlinjer för personalpolitiken.

  • Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska löpande informera de fackliga organisationer som har medlemmar på arbetsplatsen.

Vanliga frågor och svar

question_answer Måste parterna bli överens vid en förhandling?

question_answer Måste företaget ställa upp på en förhandling?

question_answer Ledighet för facklig information?