Flexibel arbetstid

Normalt finns det inga regler om flextid i centrala kollektivavtal utan arbetsgivaren bestämmer själv villkoren. I vissa fall kan det finnas reglerat i lokala arbetstidsavtal

På många arbetsplatser tillämpas flextid. Det innebär att den anställde själv – inom angivna tidsramar – får bestämma när arbetsdagen börjar respektive slutar.

Normalt finns det inga regler om flextid i centrala kollektivavtal utan arbetsgivaren bestämmer själv villkoren. I vissa fall kan det finnas reglerat i lokala arbetstidsavtal. Flextid kan även tillämpas under lunchen men även där måste det finnas tydligt angivna tidsramar. Lunchen bör dock vara minst 30 minuter.

Man bör informera om att möjligheten till att flexa är ett ensidigt erbjudande från arbetsgivaren och att denna möjlighet kan dras in.

Flextidsramar

Om företaget tillämpar flextid är det viktigt att ha tydliga regler om vilka tidsramar och andra villkor som gäller. Normalt görs en avstämning varje månad av arbetstiden för respektive anställd. Vid denna avstämning utgår man från den faktiska ordinarie arbetstiden för aktuell kalendermånad och jämför det med hur mycket den anställde har arbetat.  Det bör finnas regler om hur mycket den anställde får ha i plus- respektive minussaldo.

Det bör också finnas regler om vad som händer om den anställde har för mycket i plussaldo eller för mycket i minussaldo. Vanligt är att för mycket i plussaldot försvinner utan åtgärd. För många timmar i minussaldot däremot bukar ge löneavdrag.

En vanlig fråga är när man ska räkna övertid? Normalt har man en fastställd normalarbetstid och när det gäller beordrad övertid bör denna i så fall räknas efter ordinarie arbetstidens slut. Har den anställde själv möjlighet att bestämma över sin övertid är det vanligt i sådana situationer att räkna övertid först efter flextidens slut. Detta är dock något som arbetsgivaren får bestämma och ha riktlinjer om, angivna t ex i företagets personalhandbok.

Vissa kan undantas

Vissa befattningar kan på grund av sin karaktär behöva undantas från möjligheten att flexa. Det kan t ex gälla personal i receptioner och kundservice. Anledningen är att man i dessa funktioner behöver bemanning under hela arbetstiden.

Skapa ett gratis konto på Ledare.se

Med ett konto hos oss kan du enkelt samla dina favoriter (artiklar, temasidor, webinar), använda våra steg-för-steg guider, se explainervideos och bli uppdaterad på nyheter som är viktiga för dig! 

Registrera dig