Organisatorisk och social arbetsmiljö

Företaget ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessa kan ingå som en del av den arbetsmiljöpolicy som ska finnas enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Fakta

  • Arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot ohälsa och för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö.

  • Socialt samspel, samarbete och stöd från kollegor/chefer är exempel på de villkor och förutsättningar och utgör den sociala arbetsmiljön.

  • Delaktighet, handlingsutrymme, krav, ansvar, ledarskap och resurser är några exempel på de villkor och förutsättningar som utgör den organisatoriska arbetsmiljön.  

  • Chefer och arbetsledare ska ha kunskap och kompetens för att hantera och förebygga konflikter och kränkande särbehandling.

  • De anställda ska ha möjlighet att medverka i framtagande av målen med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Vanliga frågor och svar

question_answer Vad innebär en social skyddsrond?