Första hjälpen och krisstöd

På varje arbetsställe ska det finnas beredskap och rutiner för att kunna ge första hjälpen och krisstöd. Personalen ska känna till hur arbetet med första hjälpen och krisstöd är organiserat på arbetsplatsen.

Fakta

  • Både vid en fysisk olycka och en psykisk krisreaktion ska du som chef och dina anställda ska känna till rutinerna för första hjälpen och krisstöd.

  • För fysiska hjälpåtgärder behöver alla känna till var utrustning finns, vilka som kan HLR, telefonnummer till utryckningsfordon samt adress och färdbeskrivning till arbetsplatsen och annat som kan behövas vid akut olycksfall eller sjukdom.

  • Vid en psykisk krisreaktion ska du som chef känna till verksamhetens riktlinjer för hur det ska hanteras. Anledningarna till en psykisk krisreaktion kan vara många.

  • Om en medarbetare drabbats bör du som chef känna till vad du förväntas göra. Det kan vara allt från att skapa en handlingsplan, hålla uppföljningssamtal, informera kollegor etc.