Alkohol och droger

Att anställda missbrukar alkohol, narkotika eller andra droger kan utgöra en fara för arbetsmiljön. Arbetsgivaren är skyldig att ha rutiner kring hur anställdas missbruk ska hanteras.

Fakta

  • På arbetsplatsen ska det finnas rutiner kring hur arbetsgivaren hanterar anställdas missbruk av alkohol och andra berusningsmedel.

  • Vid misstanke om missbruksproblem ska förhållandena undersökas omgående. Vänta inte med att reagera på varningssignalerna – agera direkt och våga ställ krav!

  • Närmaste chef ska kalla till ett samtal med medarbetaren. Samtalet bör utgå från fakta och exempel på det som har hänt och inte fungerar. Det är lämpligt att även komma överens om ett uppföljningssamtal.

  • Vid incidenter på arbetsplatsen som har med missbruk att göra bör detta dokumenteras.